Tar ut riktiningen

Söker ni en erfaren konsult inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö?

Vi är er trygghet och stöd för att utveckla, förenkla ert verksamhetsledningssystem mot era intressenters förväntningar och bindande krav. Vi arbetar som rådgivare/konsulter och kartlägger, analyserar era betydande processer, positiva miljöpåverkan, miljöförbättringar, förebyggande av arbetsmiljörisker med tillhörande mål och handlingsplaner. Resultatet skall leda till att minimera er miljöpåverkan, förbättra kundnöjdheten samt säkerställa personalens arbetsmiljö. Ett delmål kan vara en ISO-certifiering. Jag anlitas som revisionsledare vid tredjepartscertifieringar av kvalitets, miljö och arbetsmiljöledningssystem och erbjuder rådgivning vid utvärdering av offerter från certifieringsorgan.

 

Stefan Jobs

I mitt tjänsteutbud ingår:

  • Projektledning
  • Riskbedömning och miljöutredning
  • Processkartläggning
  • Uppbyggnad av ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö
  • Tolkning av ISO-standarder för ledningssystem
  • Utbildning kvalitet, miljö, arbetsmiljö
  • Interna revisioner och leverantörsrevisioner