Tar ut riktiningen

Söker ni en erfaren konsult inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö?

Jag arbetar som rådgivare/konsult till företag och organisationer som är i behov av ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö,eller vill utveckla och effektivisera sitt befintliga ledningssystem. Resultatet skall leda till ökad kundnöjdhet, minskade bristkostnader, ordning och reda på dokumentationen, kontroll av lagefterlevnad samt förbättringar av personalens arbetsmiljö och företagets miljöpåverkan. Ett delmål kan vara en ISO-certifiering. Jag anlitas som revisionsledare vid tredjepartscertifieringar av kvalitets, miljö och arbetsmiljöledningssystem och erbjuder rådgivning vid utvärdering av offerter från certifieringsorgan.

Stefan Jobs

I mitt tjänsteutbud ingår:

  • Projektledning
  • Riskbedömning och miljöutredning
  • Processkartläggning
  • Uppbyggnad av ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö
  • Tolkning av ISO-standarder för ledningssystem
  • Utbildning kvalitet, miljö, arbetsmiljö
  • Interna revisioner och leverantörsrevisioner