Om företaget

Jobs Kvalitets & Miljöutveckling Ingår i The Jobs Family Group AB

Företaget startades år 2006 och har sedan 2008 sin bas i Kneippens Villastad i Norrköping men har uppdrag över hela landet. Kundfokus är riktat mot alla branscher och genomförda kunduppdrag är bland annat inom Folktandvården Landstinget Dalarna, Samariten Ambulans med verksamhet i flera delar av Sverige, Water & Laser Technology i Vansbro  AB, kniv och isborrtillverkaren Mora of Sweden, Kolamora Behandlingshem i Uppland, Bergslagens Behandlingshem Dennicketorp, Solö Mechanical Solution i Eskilstuna, Solid Park, Kalmar Läns Landsting, Svenska Kyrkan, Torpheimergruppen samt Stokvis Tapes.

Jag, har mer än 36 års erfarenhet av miljö- och kvalitetsfrågor. Som tidigare anställd i karriären har jag haft funktionen kvalitetstekniker vid ABB Makroplast i Söderköping, kvalitetschef vid FM Mattsonkoncernen, regionsansvarig med kontor i Mora och Falun för Intertek Semko Certification AB samt konsult, projektledare och utbildare för Ferneruds i Falun. Jag har dessutom som Lead Audtior 20 års erfarenhet och anlitats vid certifieringsrevisioner bl a av Intertek Certification och BMG TRADA Certification.

Verksamhetspolicy

Jag vill uppnå ett ömsesidigt förtroende mellan mig och mina kunder. Kunderna skall känna att det är roligt och effektivt när kvalitets-, miljöfrågorna och arbetsmiljöfrågorna finns som en naturlig del i affärsverksamheten.

De samarbetspartner som jag väljer ska bidra till att jag kan uppfylla mina kundåtaganden. För att minska den totala miljöbelastningen värderar jag bästa möjliga alternativ vid inköp, tjänsteresor och i kunduppdrag.

Kundernas upplevelser av mina utförda tjänster är en del i mitt interna förbättringsarbete.